Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
KamanováHľadať
 
 

Internetová stránka obce Kamanová.

Oznámenie - modernizácia závlahového systémuVytlačiť
 

  OZNÁMENIE

o zmene navrhovanej činnosti, upovedomenie o začatí konania Navrhovateľ, Poľnohospodárske družstvo „ Ponitrie „ Preseľany, 956 12 Preseľany, predložilo dňa 27.11.2018 Okresnému úradu Topoľčany, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 18 ods. 2 písm. d) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

„ Modernizácia závlahového detailu – širokozáberové lineárne zavlažovače“

       Podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb o správnom konaní Obec Kamanová  oznamuje, že účastníci konania a zúčastnené osoby majú možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu je možné nahliadnuť   ( robiť z neho kópie, odpisy a výpisy ) na Obecnom úrade v Kamanovej v úradných hodinách.


 
 
ÚvodÚvodná stránka